Wie heeft verkeersborden bedacht

De eerste keer dat er verkeersborden gebruikt zijn en we kunnen herleiden was in de Romeinse tijd. Dat betekent dat verkeersborden al meer dan 2600 jaar bestaan. Dit komt uit een tijd van oorlogsvoering. Het was gebruikelijk om aan de troepen te laten zien hoever het moederland en thuisfront nog verwijderd was. Meerder borden gaven de afstand en richting aan naar Rome. 

Wat zijn verkeersborden

Verkeersborden zijn een toevoeging om de veiligheid van bestaande verkeerssituaties te vergroten. Naast verkeerslichten en wegmarkering kunnen met verkeersborden situaties beter belicht worden in het verkeer. Verkeersborden komen in vele vormen en maten maar zijn altijd goed te zien dankzij het reflecterende materiaal. Hierdoor zullen de verkeersborden ook in de nacht te zien zijn als er verlichting van een koplamp op schijnt. 

Verkeersborden in voor het eerst in Nederland

Het allereerste verkeersbord in Nederland is door een collectieve inspanning van de ANWB  geplaatst. In Zuid-Limburg wilden de lokale bewoners waarschuwen voor de fietser die aankwamen. De auto werd voor het eerst gebruikt rond die tijd daarom werd een duidelijk weergaven van het te verachten verkeer steeds belangrijker. Daarbij zijn de borden gemaakt van opvallende blauwe, rode en gele kleuren. Iedere kleur heeft zijn eigen relatie met de situatie.

Rood
Rode borden zijn waarschuwingsborden. De kleur rood geeft een: 'let op', 'waarschuwing' of 'potentieel gevaar' aan.
Blauw
Blauwe verkeersborden zijn meer van een adviserende aard. Het kan overigens wel om een verplichte rijrichting gaan.
Geel
Een geel bord geeft een voorrang situatie aan. Het begin of einde van een voorrangsweg.
Zwart/wit
Geeft het einde van een voorheen geldende situatie aan. Dat kunnen allerlei verkeerssituaties zijn zoals snelheid en voorrangssituaties. 
Oranje
Het oranje bord is een wat aparte omdat die niet op de meeste bestuurders betrekking heeft. Het bord is er om de route van gevaarlijke stoffen aan te geven. Hiermee geeft het wel inzicht in het type verkeer dat je op die weg zou kunnen verwachten.

Wanneer verkeersborden plaatsen

De overheid heeft in regelgeving vastgelegd wanneer en waar verkeersborden komen te staan. Volgens de rijksoverheid website: "de volgende voorschriften vast te stellen ten aanzien van de toepassing, de plaatsing en de uitvoering van enkele in het RVV 1990 opgenomen verkeersborden, onderborden en verkeerstekens op het wegdek" (bron).

Als aanvulling op de regelgeving is het mogelijk om extra aandacht te vragen voor een bepaalde situatie. De regelgeving dient hierbij nog in acht gehouden te worden voor het juiste verkeersbord en op de juiste situatie. 

Waar moeten verkeersborden staan

Voor juiste plaatsing van de verkeersborden staat tevens in regelgeving omschreven waar die geplaatst dienen te worden. Daarbij is er een onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten de bebouwde kom. 

Binnen de bebouwde kom is er een minimale hoogte van 2.20 meter daar waar voetgangers en ander verkeer komt. Dan kan niemand zijn hoofd stoten aan de verkeersborden. Waar geen voetgangers komen mag een bord lager hangen, minimaal 1.20 meter. 

Buiten de bebouwde kom is ook de minimale installatie hoogte 1.20 meter zodat het bord altijd goed zichtbaar is. Lees alle exacte regels over plaatsing na bij de overheid. In paragraaf 2 zijn alle regels te vinden.