Verkeersborden Parkeren

Er zijn 13 verkeersborden die je kan tegenkomen bij het parkeren. Een aantal daarvan zijn er juist om te voorkomen dat je parkeert. Natuurlijk kent iedereen het eerste bord met een grote 'P' die aangeeft dat het om een parkeerplaats gaat. In het bord kan specifiek staan voor wie hij bedoeld is zoals de tweede. Let zeker op de laatste twee. Het parkeerverbod kan je dure boetes besparen, dat is het bord met 1 streep erdoor. Staan er twee strepen in zoals de laatste, dan mag je er niet eens stilstaan.

Parkeergelegenheid

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

Parkeerverbod

Verbod stil te staan

Schuine rode streep

Zie je een rond bord met een schuine rode streep? Dan is parkeren niet toestaan. Een tweede streep betekend dat je er niet eens mag stilstaan. Vaak worden die borden ingezet op plekken waar stilstaan tot gevaarlijke situaties kan leiden of voor overlast kan zorgen. Hiernaast de variant die verboden is voor fietser en bromfietser om te parkeren en stil te staan. 

Parkeerzone

Bepaalde gebieden in een gemeente zijn als parkeerzone aangeduid. Er wordt dan aangegeven voor wie de zone bedoeld is. Een bekende die vaker voor komt is de parkeerzone met een 'max h' aanduiding. Daar mag jij een bepaald aantal uren staan. Soms zoveel als 24 uur.

Parkeerborden kunnen tijdelijk zijn

Als er werkzaamheden in een straat plaatsvinden dan worden de parkeerplaatsen daar veelal voor opgeofferd. Het kan teven voorkomen dat er een festival plaatsvindt en er ruimte gereserveerd dient te worden. Denk ook aan het snoeien van bomen waardoor er een rupsvoertuig onder de boom staat en ruimte nodig heeft. In het filmpje hieronder kan je zien dat het nogal eens tot verwarring en frustratie kan leiden. 

Laden en lossen

Dit kan voor jou gevoel een misleidend bord zijn. Het is namelijk geen parkeerbord zoals je het gewent bent maar een bord dat alleen direct laden en lossen aangeeft. Je mag er in feite dus 'tijdelijk' parkeren. Laden en lossen is heel duidelijk omschreven als direct.

Parkeren en stilstaan verkeersborden oefenen