Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Mag je na dit bord afslaan?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken