Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een tractor verwachten?
Wat betekentdit bord?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Heb ik hier voorrang?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Het is erg druk in de spits, mag je dan gebruik maken van deze rijbaan?
Is deze rijbaan gesloten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Ben je hier verplicht links te blijven rijden?
Je rijdt hier met de auto, mag dat?
Wat betekent dit bord?
Bij dit bord mag ik
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier op de linkerbaan vrachtauto's verwachten?
Kan je na dit bord nog vrachtauto's verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je op deze baan rijden?
Geeft dit bord het einde van een bussstrook aan?
Mag je hier laden en lossen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Heb ik hier voorrang?
Was deze baan ook voor vrachtauto's geschikt?
Ben je hier verplicht te stoppen?
Waar staat de dubbele schuine streep voor?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je dit bord op een woonerf verwachten?
Kan je hier een lijnbus verwachten?
Ben ik hier verplicht om te keren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan ik op de linkerbaan een vrachtwagen verwachten?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken