Kan je verwachten dat hier een motor de straat inrijdt?
Bij dit bord mag ik
Kan je verwachten dat hier een vrachtauto de straat inrijdt?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je verwachten dat hier een bus de straat inrijdt?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kom je na dit bord en overweg zonder slagbomen tegen?
Mag je hier rechts inrijden?
Kan je hier een lijnbus verwachten?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Kan je hier verwachten dat er een landingsbaan in de buurt is?
Was voor dit bord de maximumsnelheid 50 km/u?
Ben je hier verplicht te stoppen?
Mogen hier alleen auto's inrijden?
Wat betekent dit bord?
Waar vind ik dit bord?
Mag je na dit bord afslaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Begint de bebouwde kom na dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier wild verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Bij dit bord kan je voorsorteren. Staat het bord langs auto snelwegen?
Was het hier verboden voor een bromfiets?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Mag je hier parkeren om iets op te halen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Was deze baan ook voor vrachtauto's geschikt?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier nog inhalen?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken