Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft een slecht wegdek aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft een lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg aan?
Welk bord geeft een parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een taxistandplaats aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken