Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft einde autosnelweg aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft voetgangers aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft groot wild aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een bebouwde kom aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft een brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een bushalte / tramhalte aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een slecht wegdek aan?
Welk bord geeft een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken