Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats links van de weg aan?
Welk bord geeft een bushalte aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een taxistandplaats aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Bij welk bord heb rijd je op een voorrangsweg?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft einde autoweg aan?
Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft het aantal doorgaande rijstroken aan?
Welk bord geeft een steile helling aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling links aan?
Welk bord geeft een bebouwde kom aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft einde autosnelweg aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken