Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft einde autosnelweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft vee aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft een overweg met slagbomen aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft voorsorteren aan?
Welk bord geeft een overweg zonder slagbomen aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling links aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft een parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft de hoogte onderdoorgang aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan?
Bij welk bord is de adviessnelheid 50 km/u?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken