Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft spitsstrook vrijmaken aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft een tram(kruising) aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling rechts aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Bij welk bord is de adviessnelheid 50 km/u?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?