Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft einde autoweg aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft een bebouwde kom aan?
Welk bord geeft groot wild aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft einde autosnelweg aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft einde rijstrook aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft het einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft een taxistandplaats aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een slecht wegdek aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats links van de weg aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken