Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een uitwijkplaats links van de weg aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft het aantal doorgaande rijstroken aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft de hoogte onderdoorgang aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft een einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling rechts aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft einde autoweg aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken