Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft slecht zicht door sneeuw, regen of mist aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling links aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft het aantal doorgaande rijstroken aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?