Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats links van de weg aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan?
Welk bord geeft een vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Bij welk bord is de adviessnelheid 50 km/u?