Mag je hier even parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een brommobiel verwachten?
Mag je hier parkeren om iets op te halen?
Kan je dit bord laag langs de weg verwachten?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Was voor dit bord de maximumsnelheid 50 km/u?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je verwachten dat hier een motor de straat inrijdt?
Kan je na dit bord nog vrachtauto's verwachten?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Mogen hier alleen auto's inrijden?
Mag je hier een dag staan?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Kan je dit bord langs de provinciale weg verwachten?
Mag je hier zachtjes doorrijden als je ziet dat er geen verkeer aankomt?
Wat betekent dit bord?