Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier fietsen?
Kan je dit bord langs de snelweg verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier betaald parkeren?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier alleen voetgangers van rechts verwachten?
Dien je hier voorrang te geven aan tegenliggers?
Mag ik hier lopen als er geen stoep is?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een lijnbus verwachten?
Dien je hier voorrang te verlenen aan verkeer van rechts?
Kan je dit bord laag langs de weg verwachten?
Mag je hier stilstaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Is het hier verboden voor fietsers om in te rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken