Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft groot wild aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een bebouwde kom aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken