Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft de hoogte onderdoorgang aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft het einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft inrijden toegestaan aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken