Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft de hoogte onderdoorgang aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft spitsstrook vrijmaken aan?
Welk bord geeft het einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling links aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats links van de weg aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?