Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken