Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats links van de weg aan?
Welk bord geeft slecht zicht door sneeuw, regen of mist aan?
Welk bord geeft een taxistandplaats aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken