Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft een einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft voorsorteren aan?
Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een bushalte aan?
Welk bord geeft einde rijstrook aan?