Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon aan?
Welk bord geeft een autosnelweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft het einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling links aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling rechts aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken