Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een bushalte / tramhalte aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft een tram(kruising) aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken