Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft een brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft een 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken' aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling rechts aan?