Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een bushalte aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken