Mag je op deze baan rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag ik hier stoppen om contact op te nemen met hulpdiensten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier naar rechts uitwijken?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Is het verplicht om dimlicht te voeren over 17 km?
Hangt er een brandblusser bij deze vluchthaven?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechts inrijden?
Wat betekent dit bord?
Buigt de rechterbaan hier af?
Mag je hier keren?
Kan je hier even stoppen om te bellen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier even parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je rekening te houden met dit bord als je in de auto zit?
Naar hoeveel banen gaat de weg over?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Wat betekent dit bord?
Er komt een tegenligger aan, wijk je dan uit naar links?
Mag je op de meest linkerbaan rijden?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een weegbrug verwachten?
Geeft dit bord een dichtstbijzijnde uitgang weer?
Ga je hier voorsorteren?
Kan je hier een bus verwachten die weg wil rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je een bus voorrang te geven die bij de bushalte wegrijdt binnen de bebouwde kom?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken