Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?
Wat betekent dit bord?
Dien je rekening te houden met dit bord als je in de auto zit?
Naar hoeveel banen gaat de weg over?
Wat betekent dit bord?
Is het verplicht om dimlicht te voeren over 17 km?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een bus verwachten die weg wil rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier even stoppen om te bellen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je op de meest linkerbaan rijden?
Kan je hier naar rechts uitwijken?
Ga je hier voorsorteren?
Mag je op deze baan rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Er komt een tegenligger aan, wijk je dan uit naar links?
Mag je hier even parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord een dichtstbijzijnde uitgang weer?
Wat betekent dit bord?
Hangt er een brandblusser bij deze vluchthaven?
Mag ik hier stoppen om contact op te nemen met hulpdiensten?
Buigt de rechterbaan hier af?
Wat betekent dit bord?
Dien je een bus voorrang te geven die bij de bushalte wegrijdt binnen de bebouwde kom?
Kan je hier een weegbrug verwachten?
Mag je hier keren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechts inrijden?
Wat betekent dit bord?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken