Ga je hier voorsorteren?
Wat betekent dit bord?
Naar hoeveel banen gaat de weg over?
Mag je hier keren?
Mag je hier rechts inrijden?
Er komt een tegenligger aan, wijk je dan uit naar links?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier even parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier naar rechts uitwijken?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een bus verwachten die weg wil rijden?
Dien je een bus voorrang te geven die bij de bushalte wegrijdt binnen de bebouwde kom?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Buigt de rechterbaan hier af?
Wat betekent dit bord?
Mag je op de meest linkerbaan rijden?
Dien je rekening te houden met dit bord als je in de auto zit?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je op deze baan rijden?
Wat betekent dit bord?
Is het verplicht om dimlicht te voeren over 17 km?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Hangt er een brandblusser bij deze vluchthaven?
Kan je hier even stoppen om te bellen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Geeft dit bord een dichtstbijzijnde uitgang weer?
Mag ik hier stoppen om contact op te nemen met hulpdiensten?
Kan je hier een weegbrug verwachten?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken