Mag je op deze baan rijden?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Mag je hier keren?
Is het verplicht om dimlicht te voeren over 17 km?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je rekening te houden met dit bord als je in de auto zit?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Naar hoeveel banen gaat de weg over?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier even parkeren?
Geeft dit bord een dichtstbijzijnde uitgang weer?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier naar rechts uitwijken?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Ga je hier voorsorteren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je op de meest linkerbaan rijden?
Dien je een bus voorrang te geven die bij de bushalte wegrijdt binnen de bebouwde kom?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Kan je hier even stoppen om te bellen?
Kan je hier een weegbrug verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechts inrijden?
Er komt een tegenligger aan, wijk je dan uit naar links?
Wat betekent dit bord?
Mag ik hier stoppen om contact op te nemen met hulpdiensten?
Hangt er een brandblusser bij deze vluchthaven?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?
Wat betekent dit bord?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Wat betekent dit bord?
Buigt de rechterbaan hier af?
Kan je hier een bus verwachten die weg wil rijden?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken