Afbeelding vragen kies de juiste afbeelding 


Meerkeuze vragen met uitleg aan het einde

Verkeersborden oefenen volgens VVN

Het VVN bepaald hoe het 'theoretisch verkeersexamen' eruit ziet. Een belangrijk onderdeel van het examen zijn de verkeersborden. Als jij in groep 7 of in groep 8 zit dan ga jij deelnemen aan het verkeersexamen. Hier kan jij voorbereiden op het verkeersexamen door de onbeperkt vragen te oefenen in onze quiz voor fietsers. 

Zo ziet het theoretisch verkeersexamen eruit

Jij kan al ruim van te voren beginnen met oefenen. De verkeersborden die je tegen gaat komen op de route zullen allemaal in de quiz voorkomen. Het leuke is dat je de borden zal herkennen bij het langsfietsen. Dan kan jij ze direct herkennen in het echt en weet jij wat ze betekenen. 

Zo ziet het praktisch verkeersexamen eruit

Nadat je het theoretisch examen hebt afgelegd dan ga jij het praktisch examen afleggen. De theorie goed onder de knie hebben helpt jou in de praktijk!


Op deze punten wordt gecontroleerd tijdens het praktijkexamen:


Verrichtingen:

 • Voorrang geven
 • Op de juiste plaats stoppen
 • Op tijd stoppen
 • Achterom kijken
 • Verkeer voor laten gaan bij links afslaan
 • Richting aangeven
 • Voorsorteren
 • Ruime bocht naar links maken
 • Kleine bocht naar rechts maken
 • Links en/of rechts kijken
 • In het juiste vak staan/inrijden
 • Fietspad/fietsstrook volgen
 • Op de goede plaats op de weg fietsen
 • Afstappen en verder lopen
 • Aanwijzing van bord toepassen
 • In de juiste richting fietsen op rotonde
 • Stoppen voor oranjeErnstige fouten: 

 • Door rood rijden
 • Lichten en geluid negeren bij spoorwegovergang

Er zijn 62 borden totaal

62 borden die gevraagd kunnen worden

Dat lijkt misschien veel maar het valt reuze mee. Jij zult gaan herkennen dat borden onderverdeeld zijn in verschillende categorieën en dan hoef je niet elk bord apart meer te herkennen. De borden worden getoetst alsof jij een fietser of voetganger bent. 


Voorrangsborden

Borden die aangegeven wie er als eerste mag rijden bij een verkeerssituatie. Met deze borden kan je van te voren al zien wie er bij een kruising voorrang heeft. Let wel, voorrang verleen en krijg je, voorrang kan je nooit eisen! Dat kan gevaarlijk zijn. 

Er zijn 7 voorrangsborden

Je mag hier niet... borden

Borden die aangegeven dat je er niet in mag rijden of lopen. Het kan gaan om een weg waar geen apart fietspad is of een geen stoep voor de voetganger. 

Er zijn 8 'Je mag hier niet... borden'

Kijk hier is... borden

Kijk hier is een voetgangers oversteekplaats. Dit en de andere borden in deze categorie attenderen op situaties die van invloed zijn op jou reis door het verkeer.

Er zijn 8 'Kijk hier is... borden'

Je moet hier... borden

Borden die aangegeven dat je na het bord verplicht bent om iets te doen. Dat kan zijn: 'je moet rechts aanhouden of rechts afslaan. Je dient de aanwijzingen van die borden te volgen. 

Er zijn 8 'Je moet hier... borden'

Een bordje eronder

Borden die een uitzondering aangeven. Het bordje eronder geeft aan dat de verplichte rijrichting voor een specifieke weggebruiker niet geldt. Vaak is dat voor fietser of voetgangers het geval. In het witte bord eronder staat een tekst. 

Er zijn 11 'Bordjes eronder'

Geslaagd?

Als je het verkeersexamen succesvol afgerond dan ben je geslaagd en verdien jij het diploma! Komt jou naam erop te staan?

Bron: https://examen.vvn.nl/vvn-theoretisch-verkeersexamen