Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft een overweg zonder slagbomen aan?
Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?