Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Wat betekent dit bord?
Was deze baan ook voor vrachtauto's geschikt?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier stilstaan?
Kan je na dit bord wegwerkzaamheden verwachten?
Kan je hier een ongeval verwachten?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen op een gelijkwaardig kruispunt?
Kan je verwachten dat hier een vrachtauto de straat inrijdt?
Mag ik hier lopen als er geen stoep is?
Is het hier verboden om linksaf te slaan?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier zachtjes doorrijden als je ziet dat er geen verkeer aankomt?
Wat betekent dit bord?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier fietsen?
Mag je hier keren?
Hoe hard mag je hier maximaal rijden?
Word hier een sneeuwschuiver aangegeven?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kom je na dit bord en overweg zonder slagbomen tegen?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier met een snorfiets rijden?
Wat betekent dit bord?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Mag ik in deze straat keren?
Wat betekent dit bord?
Je rijdt op een autosnelweg met een maximumsnelheid van 130 km/u en ziet dit bord, minder je vaart?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Kan je na dit bord een motor verwachten?
Mag een bromfiets hier inrijden?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord slip gevaar aan?
Wat betekent dit bord?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Kan je hier een oversteekplaats verwachten?
Rijd je hier een milieuzone in?
Heb ik hier voorrang?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken