Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een bushalte / tramhalte aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Bij welk bord is de adviessnelheid 50 km/u?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een overweg met slagbomen aan?
Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft vee aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?