Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een bushalte aan?
Welk bord geeft groot wild aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft inrijden toegestaan aan?
Welk bord geeft een bushalte / tramhalte aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Bij welk bord heb rijd je op een voorrangsweg?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft vee aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken