Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft vee aan?
Welk bord geeft voetgangers aan?
Welk bord geeft een overweg zonder slagbomen aan?
Welk bord geeft een tram(kruising) aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft een bushalte aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Bij welk bord is de adviessnelheid 50 km/u?
Welk bord geeft verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken