Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft voetgangers aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft einde ruiterpad aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft gesloten voor voetgangers aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een bushalte aan?
Welk bord geeft een bebouwde kom aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft inrijden toegestaan aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?