Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een motor verwachten?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Je rijdt hier met de auto, mag dat?
Kom je na dit bord en overweg zonder slagbomen tegen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Rijd ik hier de bebouwde kom in?
Wat betekent dit bord?
Kan je verwachten dat hier een vrachtauto de straat inrijdt?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Hoe hard mag je hier maximaal rijden?