Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft een tram(kruising) aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een steile helling aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling rechts aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken