Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een overweg zonder slagbomen aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken