Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft voetgangers aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken