Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor aan?
Welk bord geeft einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?