Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dit bord geeft een omleiding weer, kan je het bord langs de autosnelweg verwachten?
Wat betekent dit bord?
Kan je verwachten dat hier een bus de straat inrijdt?
Kan je na dit bord een motor verwachten?
Wat betekent dit bord?
Ga je hier voorsorteren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan ik verkeer verwachten uit een straat waar dit bord aan het begin staat?
Ben ik hier verplicht om te keren?
Kan je hier even stoppen om te bellen?
Wat betekent dit bord?
Is dit het einde van een groene zone?
Wat betekent dit bord?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen op een gelijkwaardig kruispunt?
Je rijdt hier met de auto, mag dat?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier keren?
Mag je hier met een diesel auto ouder dan 20 jaar inrijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Is dit een waarschuwing voor laag vliegende vliegtuigen?
Wat betekent dit bord?
Was het hier verboden voor een bromfiets?
Wat betekent dit bord?
Dien je rekening te houden met dit bord als je in de auto zit?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Mag je hier op iemand wachten?
Wat betekent dit bord?
Rijd ik hier de bebouwde kom in?
Mag je hier zachtjes doorrijden als je ziet dat er geen verkeer aankomt?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier harder dan 50 km/u?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Word hier een sneeuwschuiver aangegeven?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Naar hoeveel banen gaat de weg over?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Is dit bord van toepassing op auto's?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken