Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een bushalte / tramhalte aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft het aantal doorgaande rijstroken aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft een brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft een bebouwde kom aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft voorsorteren aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken