Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling links aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft slecht zicht door sneeuw, regen of mist aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft einde autoweg aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een bebouwde kom aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft einde autosnelweg aan?
Welk bord geeft een autosnelweg aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft een einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?