Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling rechts aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft groot wild aan?
Welk bord geeft een steile helling aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft een verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft voorsorteren aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen aan?
Welk bord geeft vee aan?
Welk bord geeft het aantal doorgaande rijstroken aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats links van de weg aan?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?