Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft de hoogte onderdoorgang aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft een parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft een verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft vee aan?
Welk bord geeft een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting aan?
Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft voetgangers aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft een bushalte / tramhalte aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft rotonde; verplichte rijrichting aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een verkeersdrempel aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken