Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een tram(kruising) aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft slecht zicht door sneeuw, regen of mist aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft het aantal doorgaande rijstroken aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft inrijden toegestaan aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken