Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft slecht zicht door sneeuw, regen of mist aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft een vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft een overweg zonder slagbomen aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft een uitwijkplaats rechts van de weg aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft een verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft voorsorteren aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft een overweg met slagbomen aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een taxistandplaats aan?
Welk bord geeft een verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft einde rijstrook aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan?
Welk bord geeft spitsstrook vrijmaken aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft een hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken