Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft voetgangers aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt aan?
Welk bord geeft een lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg links aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling links aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft een tram(kruising) aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft een voetpad aan?
Welk bord geeft verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft spitsstrook vrijmaken aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?