Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een overweg zonder slagbomen aan?
Welk bord geeft een parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een bocht naar links aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft spitsstrook vrijmaken aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft werk in uitvoering aan?
Welk bord geeft een gevaarlijke daling aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft elektronische een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een keerverbod aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft slecht zicht door sneeuw, regen of mist aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft een einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft einde fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft het aantal doorgaande rijstroken aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorfietsen aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft een bocht naar rechts aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft zijwind aan?
Welk bord geeft een kade of rivieroever aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft slipgevaar aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft een overweg met twee of meer sporen aan?
Welk bord geeft einde autoweg aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen aan?
Welk bord geeft voetgangers aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken