Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een fiets/bromfietspad aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft file aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg aan?
Bij welk bord heb je geen voorrang?
Welk bord geeft een doodlopende weg aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen aan?
Welk bord geeft een splitsing aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft een overweg met slagbomen aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een voetgangersoversteekplaats aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft kinderen aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft einde busbaan of -strook aan?
Welk bord geeft spitsstrook vrijmaken aan?
Welk bord geeft een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft het einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft einde autosnelweg aan?
Welk bord geeft een einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft einde rijstrook aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft een lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft een rijbaanversmalling aan?
Welk bord geeft een steile helling aan?
Welk bord geeft verkeerslichten aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft een noodtelefoon aan?
Welk bord geeft inrijden toegestaan aan?
Welk bord geeft einde voetpad aan?
Welk bord geeft een autoweg aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken