Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen?
Mag je hier betaald parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Je loopt langs dit bord, mag dat?
Het is erg druk in de spits, mag je dan gebruik maken van deze rijbaan?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen op een gelijkwaardig kruispunt?
Wat betekent dit bord?
Dit bord is een beslissingwegwijzer hangt dit bord laag of hoog langs de weg?
Wat betekent dit bord?
Mag ik in deze straat keren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag ik hier stoppen om contact op te nemen met hulpdiensten?
Kan je na dit bord nog vrachtauto's verwachten?
Bij dit bord kan je voorsorteren. Staat het bord langs auto snelwegen?
Kan je dit bord langs de provinciale weg verwachten?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Wat betekent dit bord?
Mag je de straat inrijden waar dit bord staat?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken