Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft inrijden toegestaan aan?
Welk bord geeft gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord aan?
Welk bord geeft een vooraanduiding doodlopende weg aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar rechts aan?
Welk bord geeft een vluchthaven aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft einde spitsstrook aan?
Welk bord geeft een 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken' aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft een einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf aan?
Welk bord geeft file aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken