Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een s-bocht(en), eerst naar links aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft, let op: rotonde aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft gesloten voor alle motorvoertuigen aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft een overweg zonder slagbomen aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft aan?
Welk bord geeft een autosnelweg aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Welk bord geeft een verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aan?
Welk bord geeft een parkeerverbod aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders aan?
Welk bord geeft voorsorteren aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken