Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft einde bebouwde kom aan?
Welk bord geeft een verkeerstunnel aan?
Welk bord geeft einde onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan aan?
Bij welk bord heb rijd je op een voorrangsweg?
Welk bord geeft een ruiterpad aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft het einde van een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft een voorrangskruispunt zijweg rechts aan?
Welk bord geeft een bushalte aan?
Welk bord geeft inrijden toegestaan aan?
Welk bord geeft een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Welk bord geeft einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een einde van de voorheen geldende maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft einde trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een gevaarlijk kruispunt aan?
Welk bord geeft einde verplicht fietspad aan?