Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft een 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken' aan?
Welk bord geeft de dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand aan?
Welk bord geeft een overweg met enkel spoor aan?
Welk bord geeft einde bus- en trambaan of -strook aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) aan?
Welk bord geeft een vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein aan?
Welk bord geeft gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft een tramhalte aan?
Welk bord geeft een einde van de adviessnelheid aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Welk bord geeft vee aan?
Welk bord geeft een eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee aan?
Welk bord geeft een beweegbare brug aan?
Welk bord geeft een autosnelweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen en vrachtauto’s aan?
Welk bord geeft een verbod stil te staan aan?
Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken