Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft spitsstrook vrijmaken aan?
Welk bord geeft een beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven aan?
Welk bord geeft een onverplicht fietspad aan?
Welk bord geeft gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan?
Welk bord geeft een ongeval aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft 'verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook' aan?
Welk bord geeft een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft tegenliggers aan?
Welk bord geeft een voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein aan?
Welk bord geeft een verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen aan?
Welk bord geeft einde erf aan?
Welk bord geeft fietsers en bromfietsers aan?
Welk bord geeft ijzel of sneeuw aan?
Welk bord geeft gesloten voor autobussen aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven aan?
Welk bord geeft een wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) aan?
Welk bord geeft rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams aan?
Welk bord geeft een erf aan?
Welk bord geeft een taxistandplaats aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een open spitsstrook aan?
Welk bord geeft een brandblusapparaat aan?
Welk bord geeft een voorrangsweg aan?
Welk bord geeft gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken