Was voor dit bord de maximumsnelheid 50 km/u?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier keren?
Waar vind ik dit bord?
Wat betekent dit bord?