Draai je smartphone voor een betere weergave

Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Welk bord geeft stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast aan?
Welk bord geeft een bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan aan?
Welk bord geeft losliggende stenen aan?
Welk bord geeft gesloten voor vrachtauto's aan?
Welk bord geeft een wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) aan?
Welk bord geeft laagvliegende vliegtuigen aan?
Welk bord geeft een route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen aan?
Welk bord geeft een omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg aan?
Welk bord geeft een einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen aan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken