Bromfiets verkeersborden oefenen (gratis)

Verkeersborden oefenen gratis, voor iedereen en onbeperkt

Het is nu voor iedereen mogelijk om veilig door het verkeer te verplaatsen! Verkeersborden geven aan wat voor situatie eraan komt en waar je op dient te letten. Het oefenen van verkeersborden zal je helpen een veiligere weggebruiker te worden.


Verkeersborden oefenen Quiz

Het is leuk om de vragen te beantwoorden en elke keer iets beter te worden in het oefenen van de verkeersborden. Nodig je vrienden uit om te kijken wie de meeste vragen goed kan beantwoorden.


Verkeersborden oefenen voor het CBR theorie examen

Ben je aan het oefenen voor het CBR theorie examen? Hier kan jij alle verkeersborden voor het theorie examen oefenen. Onbeperkt oefenen voordat je het theorie examen gaat maken. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van het theorie examen. De verkeersborden komen niet alleen naar voren bij het theorie examen maar ook tijdens het praktijk examen. 


Het belangrijkste is natuurlijk dat verkeersborden jou waarschuwen voor de komende verkeerssituatie. Hierdoor ben je vertrouwder in het verkeer en tijdens je examen! Verkeersborden oefenen zal je helpen om sneller jou theorie examen te halen en jou rijbewijs.


CBR theorie examen 'hotspot' vragen

Het CBR (Centraal Bureau rijvaardigheid) is verantwoordelijk voor het toetsen van het theorie examen. Op verschillende locaties in Nederland kan jij na inschrijven het CBR theorie examen afleggen. Verkeersborden worden getoetst aan de hand van 'hotspot' vragen. 


Het belangrijkste is natuurlijk dat verkeersborden jou waarschuwen voor de komende verkeerssituatie. Hierdoor ben je vertrouwder in het verkeer en tijdens je examen! Verkeersborden oefenen zal je helpen om sneller jou theorie examen te halen en jou rijbewijs.


Er zijn 115 verschillende borden

Verkeersborden oefenen groep 7/8

Voorbereiden voor het verkeersexamen van groep 7/8 kan hier. Alle verkeersborden die daar in voorkomen zijn ook opgenomen in het onderdeel 'verkeersborden oefenen fiets'. Dit onderdeel spits zich toe op de omschreven verkeersborden door het VVN (veilig verkeer Nederland) in het verkeersborden overzicht.


Verkeersborden oefenen met betekenis

Aan het einde van iedere quiz zullen alle vragen die goed of fout beantwoord zijn bekend worden. Door die uitleg is het makkelijk om te begrijpen welke betekenis een bord heeft. Bij de meeste borden is er ook een situatie omschreven waarin ze het meeste voorkomen. Zoals op de wegen waarop je een specifiek bord kan verwachten. De uitleg helpt kortom bij een beter begrip van het verkeer. 

In Nederland staan 3 miljoen borden

De rijksoverheid is verantwoordelijk

De verantwoordelijk voor voor de verkeersborden is de rijksoverheid. Binnen de rijksoverheid is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk. Alle regel omtrent het verkeer en het bijbehorende gedrag staan omschreven in het: 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)'. In bijlage 1 daarvan staan alle verkeersborden met betekenis omschreven. 

Plaatsing verkeersborden

Het RVV heeft in 'Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens' omschreven wat de regels zijn omtrent het plaatsen van een verkeersbord. Het voorschrijft gaat niet alleen over verkeersborden maar ook de verkeerstekens. Er wordt in 5 hoofdstukken alle regelgeving omschreven omtrent het plaatsen van verkeersborden en eventuele onderborden. Denk daarbij aan dat borden goed zichtbaar dienen te zijn en niet zomaar overal geplaatst mogen worden. Een eenduidige plaatsing zorgt voor een betere verkeersveiligheid. 

Het plaatsen van een verkeersborden kost gemiddeld 250,- euro